O Nas

Program 4Talents rozwiązuje problem braku motywacji młodych osób, przyjmując podejście strategiczne; zakłada, że nawet jeśli dana osoba nie ma formalnych kwalifikacji, to dzięki doświadczeniu zdobyła już szereg umiejętności życiowych. Program pomaga w określeniu i nazwaniu tych umiejętności, co pozwala odnaleźć miejsce dla danej osoby na rynku pracy, z którego, jak sądzą, są wykluczeni.
Młodzi dorośli znajdujący się w niekorzystnej sytuacji stanowią kwestię, z którym często boryka się współczesne społeczeństwo. Statystyki wykazują wyraźny związek między brakiem wykształcenia z jednej strony, a bezrobociem, uzależnieniem i ubóstwem z drugiej. Oznacza to, że wszyscy obywatele muszą stale aktualizować swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczenie się przez całe życie – ci, którzy tego nie robią, są narażeni na marginalizację społeczną. Istniejące już możliwości kształcenia i szkolenia osób bezrobotnych, zwłaszcza młodych dorosłych o specyficznych potrzebach, nie są ani sprecyzowane, ani elastyczne. Nie odpowiadają one potrzebom rynku pracy ani nie promują rozwoju osobistego. W tym segmencie społeczeństwa jedną z głównych barier na drodze do zatrudnienia jest brak motywacji. Kluczowym działaniem dla młodych ludzi jest sprecyzowanie swojej ścieżki kariery, odnalezienie swoich mocnych stron i talentów, by w końcu znaleźć pracę.