Om projektet

4Talents tackler unges manglende motivation ved at lægge en strategisk og anderledes tilgang; selv om en person ikke har nogle formelle kvalifikationer har erfaringen sikret, at han eller hun allerede har erhvervet en række livsvigtige færdigheder. Programmet hjælper med at identificere og navngive disse færdigheder og sætter den enkelte i stand til at se en plads for sig selv på det arbejdsmarked, som han/hun mener, at han/hun er udelukket fra.

Udsatte unge voksne er et problem, som det moderne samfund ofte står over for. Statistikker viser en klar sammenhæng mellem manglende uddannelse og arbejdsløshed, samt afhængighed og fattigdom. Det betyder, at alle borgere konstant skal opdatere deres viden og færdigheder gennem livslang læring – de, der ikke gør det risikerer at blive socialt marginaliseret.

De allerede eksisterende uddannelsesmuligheder for arbejdsløse, især for unge voksne med særlige behov, er hverken specifikke eller fleksible. De svarer ikke til arbejdsmarkedets behov og fremmer heller ikke den personlige udvikling. I denne del af samfundet er en af de største hindringer for beskæftigelse nemlig den manglende motivation. Det er vigtigt for unge mennesker at gøre en aktiv indsats for at afklare deres karrierevej, finde deres styrker og talenter for i sidste ende at finde et job.