Polityka prywatności

Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego je gromadzimy Staramy się zminimalizować ilość gromadzonych przez nas danych i zbierać tylko te, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego projektu. Jeśli wypełnisz formularz rejestracyjny, aby uzyskać dostęp do naszego E-kursu, będziemy zbierać więcej danych osobowych, które są niezbędne, aby umożliwić Ci udział w naszym projekcie.

 

 

 

 

Komu udostępniamy Twoje dane? Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody.

Jak długo przechowujemy Twoje dane? Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do celów tego projektu. Po zakończeniu projektu wszystkie dane, które nie są już potrzebne, zostaną usunięte.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych? Użytkownik może zażądać usunięcia wszelkich danych osobowych przechowywanych przez nas na jego temat. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.