Målsætninger

1. For unge voksne fra dårligt stillede grupper øger markant tilliden til evnen til at tackle udfordringerne med at finde arbejde i fremtiden; udfordrer direkte negative cyklusser og øger aspirationerne og tilliden til arbejde og beskæftigelse; øger den enkeltes viden og forståelse af deres styrker og svagheder i forhold til arbejde og beskæftigelse betydeligt; bidrager til at skabe de rette betingelser for lovovertrædere til at gå videre og opnå det, der er vigtigt for dem; øger den værdi, der lægges i opnåelse af fremtidige karriereudsigter; provokerer deltagerne til at overveje deres egne færdigheder og evner i dybden. Disse resultater vil fremgå af de direkte støttemodtageres deltagelse i projektets pilotsession.

2. Øget bevidsthed hos undervisere om betydningen af at forstå beskæftigelsesegnethedsprocessen og dens forbindelser til andre spørgsmål end integration af unge voksne fra dårligt stillede grupper. Dette resultat vil fremgå af: – Direkte fagfolk, der arbejder med unge voksne fra dårligt stillede grupper fra lokalsamfundet og indirekte modtagere, der deltager i delingen af 4Talents-programmet, der arbejder med dem og finder ud af, hvad de fagfolk der arbejder med dårligt stillede unge voksne mener. – Direkte modtagere, der deltager i uddannelsesaktiviteterne

3. Forbedret niveau for specialiserede undervisere og deres undervisere med: – ny viden om praksis i forbindelse med beskæftigelsesegnethed gennem 4Talents-programmet i Europa, – nye kompetencer til at identificere risikosituationer hos dårligt stillede unge voksne fra lokalsamfund, – nye evner til at tilpasse arbejdspraksis for at overholde bestemmelserne på området, den bedste tilgængelige praksis og behovene hos de involverede unge voksne fra dårligt stillede grupper. Dette resultat fremstår som en konsekvens af, at de fagfolk der har deltaget i personaleuddannelsen og pilotaktiviteterne i forbindelse med uddannelsespakken for fagfolk fra DISTAL-programmet.

4. Styrket institutionel kapacitet hos 8 organisationer ved deres direkte deltagelse i workshops om god praksis, multiplikatorarrangementer og deres adgang til alle projektresultater og eksperter. Dette vil være et resultat af den netværks- og og partnerskabserfaring, som vi vil give i projektperioden og derefter.