Obiective

1. Sporește încrederea tinerilor adulți din grupuri defavorizate, dar și capacitatea acestora de a face față provocărilor legate de găsirea unui loc de muncă în viitor; crește semnificativ cunoștințele și înțelegerea individului cu privire la punctele sale forte și slabe în legătură cu ocuparea forței de muncă; ajută la crearea condițiilor potrivite pentru ca deținuții să meargă mai departe și să realizeze ceea ce este important pentru ei în viață; crește valoarea acordată realizării perspectivelor de carieră viitoare; încurajează participanții să ia parte la analizeze în referitoare la aprofundarea propriilor competențe și abilități. Aceste rezultate vor fi concretizate în urma implicării beneficiarilor în sesiunile de pilotare, pe baza materialelor dezvoltate în cadrul proiectului.

2. Creșterea gradului de conștientizare a educatorilor cu privire la importanța înțelegerii procesului de angajare și corelației acestuia dincolo de integrarea tinerilor adulți din grupurilor dezavantajate. Acest rezultat va fi evidențiat prin: – Profesioniștii direcți care lucrează cu tinerii adulți din comunități dezavantajate, beneficiarii indirecți care participă la împărtășirea programului 4Talents dar și beneficiarii direcți care participă la activitățile de formare

3. Îmbunătățirea nivelului educatorilor specializați și al formatorilor cu: – noi cunoștințe în ceea ce privește inserția profesională prin programul

4 Talents în Europa, – noi competențe în identificarea situațiilor de risc în rândul tinerilor adulți dezavantajați din comunități, – noi abilități în adaptarea practicii de lucru în vederea respectării reglementărilor din domeniu, a celor mai bune practici disponibile și a nevoilor tinerilor adulți implicați din grupul defavorizat. Acest rezultat va fi evidențiat în urma participării profesioniștilor la activitatea de formare a personalului și la activitățile de pilotare legate de pachetul de formare pentru profesioniști din cadrul programului DISTAL. 4. Consolidarea capacității instituționale a 8 organizații prin implicarea lor directă în atelierele de lucru pentru bune practici, evenimentele de multiplicare și acces la rezultatele proiectului. Acesta va fi rezultatul experienței de networking și de parteneriat, pe perioada de implementare a proiectului și după finalizarea acestuia.