Hakkında

4Talents, stratejik olarak farklı bir yaklaşım benimseyerek motivasyon eksikliğini gidermek; bir bireyin resmi nitelikleri olmasa bile, deneyiminin, bir dizi yaşam becerisini zaten edinmiş olmasını sağlamak iddiasındadır. Program, bu becerilerin tanımlanmasına ve adlandırılmasına yardımcı olarak, bireyin istihdam piyasasında kendisi için dışlandığına inandıkları bir yer görmesini sağlar.

Proje Ortakları

Projemizin yapısı 7 ortaktan oluşmaktadır. Proje koordinatörümüz "assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH" dir.

Dezavantajlı gruplardan

genç yetişkinler

Paydaşlar

(yetişkin eğitimi sağlayıcıları, eğitimciler vb.)

Politika Yapıcılar

Karar Vericiler