Hedefler

1. Dezavantajlı gruplardan genç yetişkinler için, gelecekte iş bulmanın zorluklarıyla başa çıkma becerisine olan güveni önemli ölçüde artırmak; olumsuz döngülere doğrudan meydan okumak, iş ve istihdamla ilgili özlemleri ve güveni artırmak; iş ve istihdamla ilgili olarak güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin bireysel bilgi ve anlayışı önemli ölçüde artırmak; suçluların devam etmeleri ve onlar için önemli olanı başarmaları için doğru koşulları oluşturmaya yardımcı olmak; gelecekteki kariyer beklentilerinin elde edilmesine verilen değeri arttırmak; katılımcıları kendi beceri ve yeteneklerini derinlemesine düşünmeye teşvik etmektir. Bu sonuçlar, pilot uygulamaya doğrudan katılan yararlanıcılardan elde edilecektir.

2. İstihdam edilebilirlik sürecini ve bunun dezavantajlı gruptan genç yetişkinlerin entegrasyonunun ötesindeki sorunlarla olan bağlantılarını anlamanın önemi konusunda eğitimcilerin farkındalığını artırmak. – Dezavantajlı topluluklardan genç yetişkinlerle çalışan doğrudan profesyoneller ve onlarla çalışan 4Talents programının paylaşımında yer alan dolaylı yararlanıcılar ve dezavantajlı genç yetişkinlerle ilgilenen profesyonellerin görüşlerini öğrenmek. – Eğitim faaliyetlerine katılan doğrudan yararlanıcılara ulaşmak

3. Gelişmiş uzman eğitimciler ve eğitmenleri: – Avrupa’daki 4Talents programı aracılığıyla istihdam edilebilirlik uygulamasında yeni bilgilerle donatmak, – topluluklardan dezavantajlı genç yetişkinlerdeki risk durumlarını belirlemede yeni yetkinlikler sağlamak, – bölgemizdeki düzenlemelere, mevcut en iyi uygulamalara ve dezavantajlı gruplardan dahil olan genç yetişkinlerin ihtiyaçlarına uyum sağlamak için iş uygulamalarını uyarlamada yeni yetenekler kazanmak. Bu sonuç, personel eğitim faaliyetinde yer alan profesyonellerin ve DISTAL programından profesyoneller için eğitim paketleriyle ilgili pilot faaliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkarılacaktır.

4. İyi uygulama çalıştaylarına, çoğaltıcı etkinliklere ve tüm proje çıktılarına ve uzmanlara erişimlerine doğrudan katılımlarıyla 8 kuruluşun kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir. Bu, proje dönemi ve sonrasında sağlayacağımız ağ kurma ve ortaklık deneyimi en önemli katkıyı sunacaktır.