O Nas

Program 4Talents rozwiązuje problem braku motywacji tych osób, przyjmując inne podejście strategiczne; zakłada, że nawet jeśli dana osoba nie ma formalnych kwalifikacji, to dzięki doświadczeniu zdobyła już szereg umiejętności życiowych. Program pomaga w określeniu i nazwaniu tych umiejętności, co pozwala dostrzec miejsce dla danej osoby na rynku pracy, z którego, jak sądzą, jest wykluczona.

Partnerzy

Struktura naszego projektu składa się z 7 partnerów. Naszym koordynatorem projektu jest „Assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH”

Młodzi dorośli

z grup defaworyzowanych

Interesariusze

(organizatorzy kształcenia dorosłych, edukatorzy itp.)

Osoby odpowiedzialne

za kształtowanie polityki

Osoby podejmujące decyzje

w placówkach związanych z tematyką projektu