Om projektet

4Talents tackler unges manglende motivation ved at lægge en strategisk og anderledes tilgang; selv om en person ikke har nogle formelle kvalifikationer har erfaringen sikret, at han eller hun allerede har erhvervet en række livsvigtige færdigheder. Programmet hjælper med at identificere og navngive disse færdigheder og sætter den enkelte i stand til at se en plads for sig selv på det arbejdsmarked, som han/hun mener, at han/hun er udelukket fra.

Partnership

Strukturen i vores projekt består af 7 partnere. Vores projektkoordinator er "assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH"

Unge voksne

fra dårligt stillede grupper

Interessenter

(udbydere af voksenuddannelse, undervisere osv.)

Politiske beslutningstagere

Beslutningstagere