Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation er ikke ensbetydende med, at den godkender indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for den eventuelle anvendelse af oplysningerne i denne publikation. : 2021-…