Hedefler

Hedefler 1. Dezavantajlı gruplardan genç yetişkinler için, gelecekte iş bulmanın zorluklarıyla başa çıkma becerisine olan güveni önemli ölçüde artırmak; olumsuz döngülere doğrudan meydan okumak, iş ve istihdamla ilgili özlemleri ve … Hedefler okumayı sürdür